O CENTRU

NAŠA PRIČA


Centar za mlade Zenica (CZM) formiran je 2018. godine potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Gradske uprave Grada Zenice i Omladinskog udruženja REaktiv. U prve dvije godine svoga postojanja Centar je doživio nekoliko faza adaptacije. Prva faza desila se u samim počecima, kada je grupa mladih aktivista očistila i okrečila prostor koji je Centru dodijeljen, osposobili mokre čvorove, a uspjeli su kreirati i salu za seminare gdje su se održale aktivnosti, koje su podrazumijevale dalji rast i razvoj Centra.

Oktobar je mjesec u znaku CZM-a, tačnije 9. oktobra/listopada 2020. godine uz svečano presijecanje vrpce i simboličnu ceremoniju Centar za mlade Zenica zvanično je započeo sa radom.

MJESTO SUSRETA


Prvobitna namjena CZM-a je da bude mjesto susreta mladih iz Zenice i okolnih mjesta s ciljem poticanja na kritičko razmišljanje, kreiranja novih ideja i programa za edukaciju mladih.

Centar se sastoji od tri sale - društvene, konferencijske i seminarske. Konferencijska sala ujedno služi i kao čitaona Centra za mlade, u kojoj svakim radnim danom od 10 do 14 sati mladi mogu produktivno provoditi svoje slobodno vrijeme.

Pored Omladinskog udruženja REaktiv, u Centru za mlade Zenica smješteno je još pet organizacija: Kreativci, mreSVUBIH, Vedro, Studio Teatar i Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti.

Naša vizija: „Biti vodeći centar za mlade u regionu.“

Naša misija: Kroz organizaciju različitih edukativno-zabavnih događaja za mlade i pružanje podrške mladima da samostalno organiziraju aktivnosti, Centar za mlade Zenica nastojat će biti sinonim za aktivno djelovanje mladih u zajednici.

NAŠA PRIČA


Centar za mlade Zenica (CZM) formiran je 2018. godine potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Gradske uprave Grada Zenice i Omladinskog udruženja REaktiv. U prve dvije godine svoga postojanja Centar je doživio nekoliko faza adaptacije. Prva faza desila se u samim počecima, kada je grupa mladih aktivista očistila i okrečila prostor koji je Centru dodijeljen, osposobili mokre čvorove, a uspjeli su kreirati i salu za seminare gdje su se održale aktivnosti, koje su podrazumijevale dalji rast i razvoj Centra.

Oktobar je mjesec u znaku CZM-a, tačnije 9. oktobra/listopada 2020. godine uz svečano presijecanje vrpce i simboličnu ceremoniju Centar za mlade Zenica zvanično je započeo sa radom.

MJESTO SUSRETA


Prvobitna namjena CZM-a je da bude mjesto susreta mladih iz Zenice i okolnih mjesta s ciljem poticanja na kritičko razmišljanje, kreiranja novih ideja i programa za edukaciju mladih.

Centar se sastoji od tri sale - društvene, konferencijske i seminarske. Konferencijska sala ujedno služi i kao čitaona Centra za mlade, u kojoj svakim radnim danom od 10 do 14 sati mladi mogu produktivno provoditi svoje slobodno vrijeme.

Pored Omladinskog udruženja REaktiv, u Centru za mlade Zenica smješteno je još pet organizacija: Kreativci, mreSVUBIH, Vedro, Studio Teatar i Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti.

Naša vizija: „Biti vodeći centar za mlade u regionu.“

Naša misija: Kroz organizaciju različitih edukativno-zabavnih događaja za mlade i pružanje podrške mladima da samostalno organiziraju aktivnosti, Centar za mlade Zenica nastojat će biti sinonim za aktivno djelovanje mladih u zajednici.CENTAR ZA
MLADE
ZENICA