KORISNICI CENTRA

 

Omladinsko udruženje REaktiv


Omladinsko udruženje REaktiv (u zvaničnim dokumentima „REaktiviraj“) osnovano je 26.12.2012. godine na Osnivačkoj skupštini u Muzeju Grada Zenice. Naša vizija je biti vodeća omladinska organizacija u BiH koja će stvarati aktivne mlade građane/ke koji će kreirati bolje uslove života mladih, jačanjem njihovih kapaciteta kroz neformalno obrazovanje i učešćem u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih. Naša misija je razvijati mlade kroz edukacije i poticati ih na kritičko razmišljanje, da bi učestvovali u zagovaračkim i drugim kampanjama, što će doprinijeti učešću mladih u procesu donošenja odluka koje ih se tiču. REaktiv je inicijator osnivanja Centra za mlade Zenica i Upravitelj Centra.

 

Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko - dobojskom kantonu


Kao roditelji djece oboljele od dijabetesa već duži niz godina djelujemo u našoj zajednici u pravcu rješavanja problema djece oboljele od dijabetesa. Na održanoj Osnivačkoj skupštini, izabran je Upravni odbor koji je proveo niz aktivnosti oko registracije udruženja i provođenja administrativnih procedura. Određeno je da zvaničan naziv udruženja: Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu Udruženje je registrovano u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, prijavljeno u Zavod za statistiku i Poreznu upravu, otvoren račun u NLB banci, sklopljen ugovor sa knjigovodstvenim servisom. U tom smislu smo pristupili Federalnom savezu dijabetoloških udruga, koji provodi neke od politika i smjernica IDF-a (Internacionalne dijabetološke federacije).

Tako smo postali učesnici težišnih aktivnosti na federalnom nivou:

Najznačajnije kampanje:

• Za život sa manje boli (sa ciljem obezbjeđenja pumpica i senzora za djecu)

• Tražimo odgovornost (sa ciljem sistemskog rješavanja prava oboljelih, ustanovljenje Registra isl.)

• godišnje obilježavanje Dana dijabetesa 14.11.

• zagovaranje kod predstavnika vlasti, idr.

Jedan od naših predstavnika član je Upravnog odbora Federalnog saveza.

 

Udruženje planinara VEDRO


Udruženje za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma VEDRO je osnovano 2014. godine sa ciljem razvoja i promocije planinarstva i sportskog turizma, podizanja svijesti o važnosti zaštite planina, te uključivanja mladih. Jedan od ciljeva Udruženja je i promocija zdravih navika, pa je 2017. godine u okviru istog formirana Sekcija „Zenica trči“, sa željom da se rekreativno trčanje promoviše kao načina zdravog života. Misija Udruženja je da organiziranjem planinarskih i drugih izleta promoviše prirodne ljepote BiH i šire, podiže nivo svijesti o potrebi očuvanja prirodnih bogatstava, te formira i jača socijalne veze među učesnicima. Od svog osnivanja do danas Udruženje je realizovalo preko 5 projekata, a posebno smo ponosni na projekte „Zenički horizonti“, „Preko vode do slobode“, te „Zenički noćni cener“, koji se uspješno realizuju već nekoliko godina. Organizovano je preko 80 izleta sa preko 6000 učesnika, 300 volontera, 500 djece na dječijim utrkama, te preko 1000 trkača.

 

Nevladina organizacija „Kreativci“


Nevladina organizacija “Kreativci” nastala je 2012. godine u Zenici u čiji su multidisciplinarni tim uključeni saradnici iz oblasti umjetnosti, kao stručnjaci za mentalno zdravlje i aktivisti iz socijalne i ekološke pravde. Multidisciplinarnost kao jedna od najznačajnijih karakteristika udruženja omogućuje da se svakom društveno angažovanom projektu pristupi kroz prizmu različitih disciplina i na taj način izgradi najbolja strategija u implementaciji i kasnijoj održivosti projekta. Misija tima i nevladine organizacije „Kreativci“ je promovisanje boljeg razumijevanja i senzibilizacija, jačanja kapaciteta i osnaživanja naših članova da postanu budući lideri u svojim zajednicama koristeći različite alate i metode kako bi zajednica postala društveno svjesnija i angažiranija. Naše iskustvo se takodjer veže za rad sa različitim populacijama, uključujući djecu, adoloscente/tinejdžere, studente, osobe sa poteškoćama u razvoju, te osobama treće životne dobi. Naši projekti uvijek sadrže elemenat umjetnosti i edukacije, promocije javnog zdravstva i zdravih stilova života i česte podrške osobama koje su na margini našeg društva.

 

Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH (mreSVUBIH)


Mreža savjeta/vijeća učenika u BiH je ujedinjeno tijelo svih savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini koje se zalaže za postojanje i efikasno funkcionisanje savjeta/vijeća učenika u svih srednjim školama na nivou države. Ovo tijelo čine predsjednici savjeta/vijeća učenika u čitavoj Bosni i Hercegovini koji zajedno predstavljaju grozd aktivizma Bosne i Hercegovine. Među srednjoškolcima popularnija po skraćenici kao mreSVUBiH, postoji od 2011. godine i aktivno se zalaže za podjednake prilike za sve srednjoškolce. mreSVUBiH se osim o pravima učenika, brine i o njihovim obavezama, prilikama i mogućnostima. U Centru za mlade Zenica smješteno je sjedište za Zenicu i Zeničko-dobojski kanton.

 

Udruženje za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti STUDIO TEATAR


Studio Teatar je osnovan 2017. godine s ciljem afirmacije teatarske i drugih srodnih umjetnosti, kako na području grada Zenica, tako i u susjednim gradovima, ali i na području cijele Bosne i Hercegovine. Studio Teatar su osnovali afirmisani umjetnici prevashodno iz oblasti teatarske umjetnosti, ali i umjetnici iz srodnih oblasti, kao što su književnost, pedagogija, sociologija i dr. naučnih i umjetničkih disciplina. Osnovna misija Studio Teatra je razvijanje svijesti o važnosti teatarske umjetnosti, kao i umjetnosti uopće, kroz realizaciju različitih kulturnih i društveno angažovanih projekata. Usmjerenje Studio Teatra je fokusirano prije svega na teatarsku umjetnost i produciranje različitih teatarskih sadržaja, događaja i programa koji se ogledaju u vidu predstava, performansa, festivala, umjetničkih radionica i sl. U okviru samostalne produkcije jedan od najznačajnijih projekata Studio Teatra je međunarodni teatarski festival „Ljetne večeri Studio Teatra“ koji se održava u ljetnom periodu na otvorenom u Zenici, te je jedini teatarski festival pod „otvorenim nebom“ u Bosni i Hercegovini. Kako festival postoji od 2017. godine, tako je i postao mjesto na kojem svake godine više hiljada posjetitelja uživa u najboljim predstavama iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona. Trenutno Studio Teatar u okviru svog repertoara ima pet predstava , a to su: komedija „Državni lopov“, Duodrama „Derviš i smrt“, Muzičko-poetski performans „Ostajte ovdje“, predstava za mlade „Mladi u doba korone“ i predstava za djecu „Dječak koji ne želi da odraste“. U svom članstvu „Studio Teatar“ okuplja afirmisane umjetnike, ali i mlade kreativne ljude koji vole i uživaju teatar i koji su aktivno uključeni u realizaciju svih projekata. Od 2021. godine Studio Teatar je partner u realizaciji projekta "The Ways of the Heroes" koji je podržan od strane Kreativne Evrope, (CREATIVE EUROPE Culture Sub-programme Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans.) kao i nosilac projekta „Osjeti Teatar“ podržanog od Internacionalne organizacije za migracije (IOM). Također, 2020. i 2021. godine Studio Teatar producira dokumentarno-igrani televizjski serijal „Bio jednom jedan“ u trajanju od 12 epizoda, što je ujedno i početak rada profesionalne video produkcije koja za cilj ima realizaciju različitih kreativnih televizijskih i filmskih projekata.