Više od polovine mladih iz Zenice žele napustiti Bosnu i Hercegovinu
27 Juna, 2022
Održana prezentacija poslovnih planova: iSKOraK “POKRENI SVOJ POSAO”
11 Oktobra, 2022

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA I DODJELI SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“. POKRENI SVOJ POSAO kroz nove poslovne ideje

Osnovne odredbe

Grad Zenica, Općina Breza i Zenička razvojna agencija “ZEDA” d.o.o. pozivaju sve zainteresirane osobe, sa prijavljenim mjestom boravka u gradu Zenici ili Općini Breza, koje su zainteresovane za pokretanje/registrovanje vlastitog biznisa, da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“ kroz nove poslovne ideje.

Učesnice i učesnici će kroz ovaj program obuke dobiti stručnu podršku u jačanju svojih vještina u poduzetništvu i poslovnom planiranju – odnosno izradi biznis plana. Pokretanje poduzetničkih poduhvata koji budu ocijenjeni kao najbolji će se finansijski podržati bespovratnim sredstvima i mentorskim programom u prvoj godini poslovanja.

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta „ iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“ koji je odobren u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija (EU), a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Projekat „ iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta “ u partnerstvu implementiraju grad Zenica, Općina Breza, Zenička razvojna agencija „ZEDA“ d.o.o., JU Služba za zapošljavanje ZDK – biro rada Zenica i BIRO rada Breza,  JU Srednja mješovita škola „MLADOST“ Zenica, JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, Omladinsko udruženje REAKTIV Zenica, te preduzeća Orlando-Samel-Namještaj d.o.o. Zenica; Boha d.o.o Zenica; Bega-komerc d.o.o. Zenica, Braća Karić d.o.o. Zenica i AREL d.o.o. Zenica.

Uspostavom međuopćinskog partnerstva se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura i povećati broj novoosnovanih biznisa na području grada Zenice i općine Breza.

Predmet javnog Poziva

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja grada Zenice i općine Breza koja imaju namjeru pokrenuti vlastiti, inovativan biznis kao i biznise iz oblasti deficitarnih djelatnosti na navedenim područjima u cilju smanjenja sive ekonomije.

Ciljevi Poziva su:

 • povećanje broja novootvorenih preduzeća i obrta, posebno deficitarnih i inovativnih djelatnosti,
 • kreiranje novih radnih mjesta,
 • zapošljavanje nove radne snage,
 • ekonomsko osnaživanje žena i promocija ženskog preduzetništva,
 • unapređenje samozapošljavanja i zapošljavanja,
 • poboljšanje općih uslova za razvoj konkurentnosti obrta, mikro, malih i srednjih preduzeća na području grada Zenice i općine Breza,
 • razvoj preduzetništva mladih temeljenog na znanju i inovacijama

Sadržaj programa podrške

Program podrške će učesnicima staviti na raspolaganje:

 • Obuku u razvoju poslovnog modela prema SYB metodologiji (Pokreni i unaprijedi svoj biznis) Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO),

SYB je obuka (Start Your Business ‐ Kako pokrenuti posao) koja će polaznicima koji formiraju svoje ideje iz prvog kruga edukacija pružiti priliku da iste pretoče u provodive poslovne planove. Obuka obuhvata teme kao što su: plan poslovanja, marketing, organizacija i upravljanje, nabavke, utvrđivanje troškova proizvoda i usluga. Edukacija će trajati do 5 dana.

Obuka će biti realizovana u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Za polaznike obuka sa područja općine Breza troškovi prijevoza će biti osigurani od strane organizatora o čemu će više informacija dobiti u prostorijama Službe za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, kontakt osoba: Maša Škrbić, tel.: 032/447-691, mail: masa.skrbic@zenica.ba  ili u prostorijama Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. na adresi Poslovna zona „Zenica 1“, Zmaja od Bosne bb, Zenica, kontakt osoba: Senad Pašalić, tel.: 032/449-413, mail: senad@zeda.ba, te za Općinu Breza kontakt osoba: Eldina Dervišević, e-mail: eldina.dervisevic@hotmail.com , tel.: 032/786-033.

Program obuka realizovat će se po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO) i uključuje teoretski i praktični dio, a svi učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

Obuke će biti realizovane u ciklusima i grupama, zavisno od prijave kandidata (max. 15 kandidata u jednoj grupi) u periodu:

 • prva godina projekta u periodu od septembra do novembra 2022. godine.
 • druga godina projekta u periodu od januara do aprila 2023. godine.

Planirani početak prvog ciklusa obuka je 19/09/2022. Datum početka drugog ciklusa obuke bit će naknadno definisan.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Pored organizovanih obuka prethodno navedenih, Program podrške učesnicima će staviti na raspolaganje:

 • Mentorsku podršku u izradi svih elemenata poslovnog plana,
 • Nakon što se provede obuka SYB, Komisija za odabir najboljih poslovnih planova odabrat će najbolje poslovne ideje koje će biti finansijski podržane kroz projekat. Iznos granta, prema kriterijima projekta za pozitivno ocijenjene biznis planove, za novoosnovano mikro i malo preduzeće iznosi maksimalno 9.800,00 KM.
 • Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja, putem kog će podržani biznisi nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).
 • Umrežavanje s drugim poduzetnicima, komunikacije prema dobavljačima, radnoj snazi, itd.

Ciljna grupa

Na javni poziv se mogu prijaviti sve zainteresovane punoljetne osobe sa područja Grada Zenice i Općine Breza, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao na području navedenih loklanih zajednica. Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uslove:

 • Da su nezaposleni koji žele pokrenuti vlastiti biznis
 • Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
 • Da registruju osnovnu djelatnost na području grada Zenice ili općine Breza, ukoliko odlukom Komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje.

Prednost prilikom evaluacije pristiglih prijava  imat će pripadnici sljedećih kategorija:

 • trenutno nezaposleni i neaktivni mladi muškarci i žene (do 29 godina),
 • nezaposlene žene,
 • dugotrajno nezaposleni koji su registrovani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci,
 • kategorije sa niskim učešćem na tržištu rada (pripadnici manjina, osobe sa invaliditetom te otpuštene, nezaposlene osobe preko 50 godina starosti),
 • nezaposlene osobe sa nižim stepenom obrazovanja ili bez formalnog obrazovanja,
 • pojedinci sa otežanim mogućnostima za zapošljavanje, uključujući one koji su usljed posljedica pandemije Covid-19 ostali bez posla.
 • pripadnice ženske populacije svih uzrasta

Poželjno je da kandidati imaju:

 • Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa
 • Određena vlastita sredstava za poslovanje
 • Obrazovanje za iste ili slične poslove
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Sposobnost analitičkog razmišljanja za definisanje jasne poslovne ideje

Naročito ohrabrujemo studente završnih godina dodiplomskog i postdiplomskog studija, osobe koje su studij završile u prethodnih 3-5 godina te sve druge osobe koje smatraju da su u stanju uspješno pokrenuti biznis u oblastima inovativnih, ICT i kreativnih industrija te onih koje nisu razvijeni na području grada Zenice i općine Breza, a prema zvaničnoj statistici JU Službe za zapošljavanje ZDK.

Učesnici koji budu odabrani za finansijsku podršku kroz ovaj program, prije primanja sredstava obavezuju se:

 • Da će podržani biznis biti registrovan u periodu nakon dana zatvaranja ovog poziva (počevši od 19.09.2022. godine) do roka koji ističe 60 dana nakon potpisivanja ugovora o dodjeli finansijskih sredstava konkretnom biznisu.
 • Da podržani biznis registruju u formi koja podrazumijeva zapošljavanje minimalno jedne osobe (neformalni biznisi ili obrti u statusu dopunske djelatnosti koji nemaju zaposlenike nisu prihvatljivi).
 • Da će 12 mjeseci nakon osnivanja, održavati biznis aktivnim: bez zamrzavanja statusa ili gašenja.
 • Da će u prvoj godini poslovanja zadržati potpuno ili većinsko vlasništvo nad podržanim biznisom.

Način prijave

Zainteresovani kandidati Prijave mogu podnijeti u periodu 05.08.2022 – 31.08.2022. godine:

 • putem prijavnog obrasca koji je dostupan na web stranici Grada Zenica i Općine Breza i dostavom na adresu:
 • Grad Zenica, Trg BiH 6; 72 000 Zenica sa naznakom: „Prijava na Javni poziv Pokreni svoj posao u okviru projekta „iSKOraK“ .
 • Općina Breza; Bogumilska br.1, 71370 Breza sa naznakom: „Prijava na Javni poziv Pokreni svoj posao u okviru projekta „iSKOraK“ .

ili

 • direktno na protokolu Grada Zenice, odnosno protokolu Općine Breza.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:

 • Grad Zenica; kontakt osoba Maša Škrbić; e-mail: skrbic@zenica.batel:032/447–691
 • Općina Breza; kontakt osoba Eldina Dervišević, e-mail: dervisevic@hotmail.com, tel.: 032/786-033
 • Zenička razvojna agencija “ZEDA” d.o.o. kontakt osoba Senad Pašalić; e-mail: senad@zeda.ba, 032/449-413;

CZM
CZM

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *